OFERTA DE SERVICII

Asociatia PartNET
Elaborarea, planificarea si scrierea proiectului de finantare, inclusiv:
 • Studii de piata / marketing
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate
 • Analize economice
 • Proiecte si expertize tehnice
 • Dosare de achizitii
 • Dosare de cerere de prefinantare/ plata/ rambursare
Identificare parteneri nationali si internationali pentru proiecte.
Concepere campanii de promovare
Formare profesionala
Asistenta in demararea si derularea afacerilor in Romania pentru firme straine
Identificarea unui program, evaluare si analiza comparativa a oportunitatilor de finantare:
 • Finantari nerambursabile
 • Ajutor de stat
 • Fonduri de investitii
 • Alte surse de finantare specifice organizatiei dumneavoastra
Asociatia PartNET
Consultanta si management de proiect national si international in toate etapele proiectului, inaintea depunerii cererii de finantare, in implementare si in faza de evaluare a rezultatelor
Elaborare studii, ghiduri, strategii, metodologii, proceduri, prognoze, analize etc.
Organizare de evenimente
Productie publicitara
Realizare website-uri si instrumente IT

© 2016 Mondo Consulting&Training . All rights reserved | Design by CMS